Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với Shikongseo

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại cs@shikongseo.com.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 

Tất cả thông tin trên trang web này - https://shikongseo.com - được xuất bản với thiện chí và chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Shikongseo.com không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa trên thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (Shikongseo.com) đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Shikongseo.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng trang web của chúng tôi gây ra.

Bạn có thể truy cập các trang web khác từ trang web của chúng tôi bằng cách đi theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và tính chất của các trang web này. Các liên kết đến các trang web khác này không hàm ý đề xuất cho tất cả nội dung tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo và xảy ra trước khi chúng tôi có thể xóa liên kết có thể đã 'xấu'.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này và "Điều khoản dịch vụ" của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Bằng lòng

Sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.